Medlemsbetingelser

Handelsbetingelser MenuCard (opdateret d. 2. november 2015)

REGISTRERINGSBETINGELSER:

- Dit MenuCard medlemskab er strengt personligt, og restauranterne kan bede om billedlegitimation, for at verificere ejerskabet.
- Ved svindel eller misbrug med kortet, har MenuCard eller partnerrestauranter, fuld ret til at lukke for adgangen og opsige det pågældende medlemskab - uden refundering.
- Som medlem modtager du MenuCard´s nyhedsbrev pr. mail og generelle nyheder pr. mail eller sms. E-mails kan indeholde annoncer. Du kan til enhver tid framelde dig disse nyheder ved at kontakte følgende e-mailadresse: kontakt@menucard.dk.

GENERELLE BETINGELSER:

1 MEDLEMSFORDELE


1.1 MenuCard er en spiseklub og har indgået aftale med en række samarbejdspartnere om at give fordele til MenuCards medlemmer. For at opnå ret til rabatten SKAL du betale via dit MenuCard-medlemskort, jf. nærmere nedenfor under pkt. 2 og pkt. 7.

2. PRISER

2.1 Alle priser er angivet i danske kroner og inklusiv 25% moms.
2.2 Abonnementet tegnes for 1 måned ad gangen. Det er gratis at være medlem af MenuCard.
2.3 Medlemmer skal anvende MenuCard App’en for at opnå rabatten.

3. OPRETTELSE AF ABONNEMENT OG INDBETALING PÅ MEDLEMSKORT

3.1 I forbindelse med oprettelse af dit abonnement skal du give oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Samtidig skal du vælge et kodeord og en PIN kode, som du vil skulle bruge for at logge ind på din profil samt i forbindelse med dine besøg hos vores samarbejdspartnere, når du skal betale, jf. nedenfor pkt. 7.
3.2 Når du opretter dig som medlem, skal du tilknytte et betalingskort til dit medlemskort, således at du vil kunne bruge din MenuCard App til at betale med, når du besøger vores samarbejdspartneres spisesteder m.v. Dermed vil det beløb, som du køber for hos vores samarbejdspartnere, blive trukket direkte på det tilknyttede betalingskort.
3.3 Du har også mulighed for via MenuCard ApS’ hjemmeside at købe gavekort på faste beløb (fra DKK 100 til DK 3.000), som du kan indsætte på dit eget medlemskort eller give til andre som gave sammen med en MenuCard-medlemskonto, eller hvis de allerede har et medlemskonto. Det indsatte beløb kan bruges til betaling hos vores samarbejdspartnere, jf. nedenfor under pkt. 7.
3.4 Alle betalingskort og betalingsoplysninger håndteres af en PCI godkendt partner og al kommunikation kører via SSL krypterede kanaler.

4. BETALING

4.1 Du kan betale for dit abonnement online med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard og en række andre betalingskort.
4.2 Når du har tilknyttet et betalingskort til din konto, vil dette blive brugt til betaling af abonnement. Såfremt der er flere kort vil det betalingskort, der er valgt som primære kort blive anvendt.
4.3 Betaling vil blive trukket fra kortholder i forbindelse med aktivering af medlemskabet i MenuCard App’en.
4.4 Ved betaling vil du modtage en kvittering pr. e-mail.
4.5 I tilfælde af ændring af dit betalingskortnummer er du forpligtet til at gøre MenuCard ApS opmærksom på dette, så næste års medlemskab kan blive trukket på det nye kortnummer. Du kan selv opdatere din betalingskort oplysninger under Min profil og i MenuCard App’en.


5. BEKRÆFTELSE PÅ MODTAGELSE AF DIN ORDRE OG ACCEPT AF ORDREN

5.1 Når du har afsluttet købet, sendes via e-mail en bekræftelse på, at din ordre er modtaget, og på ordrens indhold. Bekræftelsen indeholder blandt andet et ordrenummer, navn og leveringsadresse, betalingsmetode samt en oversigt over ordren.

6. SIKKERHED

6.1 Ved betaling anvendes sikkerhedsprotokollen SSL, som krypterer information mellem en internetbrowser (kortindehaveren) og en internetserver (forretningen), sådan at dine oplysninger er beskyttede under overførslen fra din computer til vores server. MenuCard ApS får således aldrig kendskab til dine konto-oplysninger, da vi modtager indbetalingsbeløbet fra Nets.

7. BRUG AF MENUCARD-MEDLEMSKAB

7.1 Når du ønsker at bruge dit medlemskab hos en vores samarbejdspartnere, skal du medbringe din App til spisestedet m.v.
7.2 Når du modtager regningen for dit køb i spisestedet m.v., sker betalingen via MenuCard app, hvortil dit betalingskort er tilknyttet. Du indtaster beløbet før rabat på din MenuCard App. Herefter vil beløbet fratrukket rabatten fremgå, og du skal derefter godkende med din 4-cifrede kode.
7.3 Hvis du har indsat et beløb fra et gavekort, jf. ovenfor pkt. 2.3, vil betalingen først blive trukket fra dette beløb, hvorefter et eventuelt resterende beløb vil blive trukket fra det tilknyttede betalingskort. Hvis der ikke er dækning på nogen af de tilknyttede betalingskort, vil betalingen blive afvist, og du vil blive bedt om at tilknytte et andet betalingskort til din MenuCard konto, hvis det ikke er muligt at betale på sædvanlig vis. Hvis dette sker, vil du ikke modtage den pågældende rabat.
7.4 Du skal således ikke betale med dit almindelige betalingskort. Hvis du glemmer at betale via din MenuCard App, vil du ikke opnå den pågældende MenuCard-rabat, og hverken samarbejdspartneren eller MenuCard kan holdes ansvarlig herfor.
7.5 Efter betaling modtager du en e-mail, med en bekræftelse på købet, herunder oplysning om det betalte beløb samt den opnåede rabat. Du kan til enhver tid se status over dit forbrug m.v. på http://menucard.dk/profil/besoeg og via MenuCard App’en.
7.6 På www.menucard.dk og via MenuCards App kan du bestille bord hos mange af MenuCards spisesteder. Servicen er gratis. MenuCard opfordrer til at spisestederne respekteres ved, at der meldes afbud, hvis du ikke vil gøre brug af en bordbestilling. Ved gentagne ”no shows” forbeholder MenuCard sig retten til at lukke for bordbestilling for det pågældende medlem og pålægge medlemmet et administrationgebyr på 100 kr. per gang.

8. TILBAGEBETALING

8.1 Du kan inden udløbet af dit abonnement og i op til 1 år efter udløbet anmode MenuCard ApS om at udbetale et eventuelt indestående på din MenuCard-profil. Sådanne indestående vil kunne ske som følge af, at du har indsat et gavekort på dit kort, som er købt hos MenuCard, jf. pkt. 2.3 ovenfor.
8.2 Hvis du ønsker at indløse et beløb på over kr. 100 før abonnementets udløb, opkræver MenuCard et gebyr herfor til dækning af administrative omkostninger i forbindelse med indløsningen. Du vil ikke skulle betale et sådant gebyr, hvis du anmoder om indløsning, efter dit abonnement er udløbet. Gebyrets størrelse vil du kunne finde på menucard.dk/faq.
8.3 Beløbet, som du ønsker udbetalt, vil blive indsat på det betalingskort, der er tilknyttet dit medlemskort eller til en anden konto tilhørende dig.
8.4 Procedurer for tilbagebetaling er nærmere beskrevet herunder. >
    a) Du udfylder standardbilag, der findes på  www.menucard.dk for tilbagebetaling af indestående på medlemskontoen eller kontakter MenuCard på supporttelefon +45 31316464 (åben i hverdage fra 10:00 til 22:00) eller kontakt@menucard.dk, hvor samme blanket udleveres.
    b) Blanketten udfyldes med relevante bilag og indsendes til tilbagebetaling@menucard.dk. Af blanketten skal fremgå, at du ønsker at få beløbet overført til det betalingskort, der er knyttet til din MenuCard-konto eller til en anden bankkonto tilhørende dig. I alle tilfælde skal du oplyse sit navn og medlemsnummer, samt at med indsendelse af blanketten afgiver dit samtykke til indløsning.
    c) MenuCards økonomiafdeling forestår snarest og senest fem hverdage efter MenuCards modtagelse af blanketten, pengeoverførsel til oplyste konto og hvor relevant, med fratræk af gebyr.

9. PERSONOPLYSNINGER OG MODTAGELSE AF MARKEDSFØRINGSMATERIALE

9.1 Videregivelse af personoplysninger
Ved at registrere dig som medlem af MenuCard ApS’ medlemsklub accepterer du, at MenuCard ApS kan videregive dine kontaktoplysninger til MenuCard ApS’ nærmere angivne samarbejdspartnere med det formål at disse samarbejdspartnere kan kontakte dig for at tilbyde dig rabatter og tilbud på deres produkter og ydelser, eller som følge af, at du har registreret dig hos disse samarbejdspartnere via MenuCard ApS’ hjemmeside. MenuCard kan løbende indgå aftaler med yderligere samarbejdspartnere omkring videregivelse af dine kontaktoplysninger. Såfremt dette sker, modtager du meddelelse herom og bliver bedt om at give dit samtykke til den specifikke videregivelse. Ved at tiltræde disse betingelser giver du derfor samtykke til, at MenuCard ApS kan videregive dine kontaktoplysninger til de navngivne samarbejdspartnere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at MenuCard ApS kan videregive dine kontaktoplysninger tilbage ved at kontakte kontakt@menucard.dk.
9.2 Samtykke til at modtage markedsføringsmateriale
Ved at registrere dig som medlem af MenuCard ApS’ medlemsklub accepterer du at modtage markedsføringsmateriale fra MenuCard ApS samt fra MenuCard ApS’ samarbejdspartnere via MenuCard. Medlemsklubben har til formål at tilbyde medlemmerne fordelagtige tilbud på restaurationsbesøg, hotelophold, wellness, butikker, online butikker, andre rabatordninger samt øvrige tilbud på forbrugervarer, services og -ydelser, fra MenuCard ApS’ samarbejdspartnere. Du giver samtidig accept til at modtage kampagne tilbud på mail og sms udvalgt særligt af MenuCard ApS til medlemsklubbens medlemmer. Ved at tiltræde disse betingelser giver du derfor samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra MenuCard ApS samt MenuCard ApS’ samarbejdspartnere via MenuCard ApS. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale tilbage ved at kontakte kontakt@menucard.dk. I tilfælde af en spaltning af MenuCard ApS, således at enkelte af aktiverne i selskabet sælges til et andet selskab, følger nærværende samtykke til udsendelse af elektronisk markedsføring med de pågældende aktiver, således at også det købende selskab kan sende dig elektronisk markedsføring inden for grænserne af det afgivne samtykke, og således at MenuCard ApS fortsat kan sende dig markedsføringsmateriale, for så vidt angår de resterende aktiver i selskabet.
Ved konkurrencer kontaktes vinderen direkte.
9.3 Opbevaring af transaktioner
Ved at registrere dig som medlem af MenuCard ApS’ medlemsklub accepterer du, at MenuCard opbevarer og anvender informationer om, hvor du har spist henne og på hvilken dato og tidspunkt, til at målrette markedsføring til dig via blandt andet nyhedsbreve og andre tilbud, jf. ovenfor pkt. 6.2.

10. FORTRYDELSESRET

10.1 Du kan fortryde dit køb af produkter og abonnementer hos MenuCard ApS op til 14 dage efter, købet er gennemført. Der er ingen fortrydelsesret efter 14 dage. Ved fejl, mangler eller udeblevne leverancer skal du rette henvendelse til: kontakt@menucard.dk.

11. ÆNDRING AF RABATPARTNERE

11.1 MenuCard ApS’ samarbejdspartnere har indgået en kontrakt med MenuCard ApS. Denne kontrakt kan opsiges af både samarbejdspartneren og af MenuCard ApS. Det må derfor forventes, at der i løbet af en medlemsperiode både vil kunne komme flere og færre rabatpartnere. Dette er forventeligt og kan ikke give anledning til reklamation fra medlemmer eller refundering af abonnementsprisen.
11.2 MenuCard ApS formidler en oversigt over restauranter, der yder rabat til MenuCards medlemmer. Det er således ikke altid muligt for MenuCard ApS at have en 100 % korrekt liste over de rabatter, der ydes, da ansvaret påhviler restauranten at informere MenuCard ApS om en eventuel udmelding. Der kan endvidere ske menneskelige fejl fra både restauranten og MenuCard ApS’ side. MenuCard kan derfor ikke drages til ansvar for misvisende information.

12. ANSVAR

12.1 Vi forsøger hos MenuCard ApS at sikre os mod driftsfejl. Vi kan dog ikke garantere, at hjemmesiden og smartphone apps altid fungerer og er fejlfri. Vi tager forbehold for prisfejl mv. Opdager du fejl på hjemmesiden, må du meget gerne kontakte os på: kontakt@menucard.dk, hvorefter vi vil undersøge fejlen.
12.2 MenuCard ApS kan aldrig blive ansvarlig for et beløb, der overstiger abonnementet.
12.3 MenuCard ApS forbeholder sig retten til at ændre i disse betingelser til enhver tid. I tilfælde af væsentlige ændringer vil du blive bedt om at bekræfte, at du fortsat tiltræder betingelser pr. e-mail. Du kan altid finde den seneste version af betingelserne på menucard.dk. Disse vilkår er senest blevet opdateret d. 02.11.2015

13. ABONNEMENTETS VARIGHED

13.1 Dit medlemsskab hos MenuCard ApS udløber ikke. Du kan afmelde dit medlemskab til hver en tid ved at kontakte vores support på email, kontakt@menucard.dk, eller via telefon alle hverdage mellem kl. 10-22 på +45 3131 6464. Efter opsigelse vil dit medlemskab løbe måneden ud.
13.2 MenuCard ApS kan til enhver tid opsige dit abonnement i en igangværende medlemsperiode mod at refundere en forholdsmæssig andel af abonnementsvederlaget svarende til den resterende medlemsperiode. Har du modtaget medlemskabet til en reduceret pris, skal dette ses i forhold til den reducerede pris.

14 KLAGER

14.1 Eventuelle klager over spisestedernes håndtering af MenuCard-ordningen skal tages med spisestedet eller indsendes til kontakt@menucard.dk. Hvis der i forbindelse med brug af medlemskortet er trukket et for højt beløb, vil MenuCard som udgangspunkt sørge for tilbagebetaling heraf til dig.

15. HÆFTELSE OG ANSVAR SOM FØLGE AF UAUTORISERET BRUG AF MEDLEMSKAB

15.1 Hvis din MenuCard App bliver misbrugt, er der en række situationer, hvor du selv kommer til at hæfte for dette misbrug. Dette sker i overensstemmelse med reglerne i betalingstjenestelovens §§ 61-62. Vi har opsummeret reglerne nedenfor:

Udgangspunktet er at MenuCard hæfter for misbrug af din App.
    a) Hvis du selv har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at gøre, hvad der skal til for at undgå misbrug (herunder beskytte koden, anvende App’en i overensstemmelse med nærværende handelsbetingelser og i øvrigt underrette MenuCard snarest muligt efter at du bliver opmærksom på et tab), hæfter du selv for ethvert misbrug uden begrænsning.
    b) Du hæfter tillige selv uden begrænsning, hvis din kode har været anvendt og du selv har oplyst koden til den, der har misbrugt app’en, og du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.
    c) Hvis din kode er anvendt i forbindelse med misbrug i andre situationer end den, der er nævnt under pkt. b), hæfter du selv med op til kr. 1.100.
    d) Din egen hæftelse er dog kr. 8.000, hvis du har fået kendskab til, at din App er bortkommet eller at din kode er kommet til andres kendskab uden at have underrettet os om dette snarest muligt efter at du har fået kendskab til dette. Din egen hæftelse er også kr. 8.000, hvis du selv har givet din kode til den, der har misbrugt App’en i en situation, hvor du ikke havde indset eller burde have indset, at dette medførte en risiko for misbrug (hvis du indså eller burde have indset dette, hæfter du uden begrænsning). Også hvis du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse, hæfter du med op til kr. 8.000. Hvis App’en har været aflæst fysisk eller elektronisk og der har været anvendt en falsk underskrift i forbindelse med dette, hæfter du også med op til kr. 8.000, hvis du har undladt at underrette os om det snarest muligt efter, at din App er bortkommet eller hvis du (eller én, du har overladt App’en til) har handlet groft uforsvarligt og derved muliggjort den uberettigede anvendelse af App’en.
    e) Uanset ovenstående hæfter MenuCard for al misbrug der finder sted efter at MenuCard har fået underretning om, at din App er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til din kode eller at du af andre årsager ønsker medlemskabet spærret. MenuCard hæfter også for uberettiget anvendelse der skyldes, at vi har undladt at træffe egnede foranstaltninger for at sikre, at koden ikke er tilgængelig for andre end dig. Det gælder dog ikke, hvis du selv har handlet svigagtigt eller med forsæt som nævnt oven for i pkt. a).
    f) MenuCard hæfter også uden begrænsning, hvis modtageren af betalingen vidste eller burde vide, at anvendelsen af App’en var uberettiget.

16 FORCE MAJEURE

16.1 MenuCard ApS er under alle omstændigheder ansvarsfri ved omstændigheder, som MenuCard ApS ikke er herre over, f.eks., men ikke begrænset til, strejke, lockout, brand, mangel på transportmiddel, krig, valutarestriktioner, computervirus, hacking, systemfejl og -udfald, forbud mod import/eksport, energiudfald m.m.

17 MISBRUG

17.1 Dit misbrug af MenuCard.dk eller MenuCard ApS´ produkter og ydelser medfører ophævelse af dit medlemskab uden varsel og/eller politianmeldelse.

Kontaktoplysninger:
MenuCard ApS
Trekronergade 147 C, 2. sal
2500 Valby
CVR: 33784872
E-mail: kontakt@menucard.dk
Support telefon: +45 31316464 (fra 10:00 til 22:00 alle hverdage)

Copyright © 2016 MenuCard ApS. All Rights Reserved. Medlems- og handelsbetingelser.